87 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів

"Наукові здобутки молоді -
вирішенню проблем харчування
людства у XXI столітті"

15-16 квітня 2021 р.

Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68
Київ

Tel. +38-044-287-97-77

E-mail:
conference.nuft@gmail.com

 

Завантажити інформаційний лист

***************

Збірники тез доповідей

2017***********

Book of abstract 2017 (in English)

2017, Частина 1
2017, Частина 2
2017, Частина 3
2017, Частина 4
Завантажити 2017 одним архівом

2018***********

Book of abstract 2018 (in English)

2018, Частина 1
2018, Частина 2
2018, Частина 3
2018, Частина 4
Завантажити 2018 одним архівом

2019***********

Book of abstract 2019 (in English)

2019, Частина 1
2019, Частина 2
2019, Частина 3
Завантажити 2019 одним архівом

2020***********

Book of abstract 2020 (in English)

2020, Частина 1
2020, Частина 2
2020, Частина 3
Завантажити 2020 одним архівом

2021***********

2021, Частина 1
2021, Частина 2
2021, Частина 3

Book of abstract 2021 (in English)

English Ukrainian

 

  • Головна
  • Тематика
  • Науковий комітет
  • Вимоги до тез
  • Оргвнесок
  • Програма
  • Контакти

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», яка буде проведена 15–16 квітня 2021 р. за адресою:
Київ, вул. Володимирська, 68,
Національний університет харчових технологій

Порядок роботи конференції:

 

5–16 квітня (четвер – п’ятниця) 2021 року
Постерна сесія

15-16 квітня (четвер, п’ятниця) 2021 року

Робота секцій

Розклад роботи секцій

 

Збірники тез доповідей:

2021, Part 1
2021, Part 2
2021, Part 3

Book of abstract 2021 (in English)

 

Форми участі у конференції

  1. Доповідь на секціях конференції
  2. Постерна доповідь

Робочі мови конференції

Англійська, українська

Передбачається робота окремих секцій з робочою мовою лише англійською.

 

 

Останній термін подачі матеріалів   - 
5 березня 2021 року.

Заявки на бронювання житла приймаються до 8 квітня 2021 року
(аkutina@nuft.edu.ua)

 

 

 

Робота конференції проходитиме в секціях, тематика яких охоплює більшість напрямів харчової науки.

Секції з робочою мовою англійською:

1. Харчові технології
2. Хімія та хімічні технології
3. Процеси та обладнання харчових виробництв
4. Енергетика і енергоменеджмент
5. Інтелектуальні системи контролю
6. Економіка і управління
7. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес

Секції з англійською та українською робочими мовами:

1.        Харчові технології та інженерія
1.1.     Технологія функціональних інгредієнтів та нових харчових продуктів
1.2.     Експертизи харчових продуктів
1.3.     Товарознавство
1.4.     Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
1.5.     Технологія переробки зерна
1.6.     Технології цукру, полісахаридів і підготовки води
1.7.     Технологія продуктів бродіння і виноробства
1.8.     Технологія консервування
1.9.     Технології м’яса, молока, олії та жирів
1.10.    Технологія парфумерно-косметичних виробів
1.11.    Біохімія та екологія харчових виробництв
1.12.    Біотехнологія і мікробіологія
1.13.    Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв
1.14.    Машини та технології пакування
1.15.    Процеси і апарати харчових виробництв
1.16.    Фізико-математичні та хімічні основи технологічних процесів
1.17.    Енерго- і ресурсоощадні технології
1.18.    Енергетичне обладнання, системи тепло та електропостачання промислових підприємств
1.19.    Прикладна, теоретична механіка та  інженерна графіка
1.20.    Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1.21.    Інформаційні технології
1.22.    Безпека життєдіяльності
2.  Хімія та хімічна технологія
3. Економіка та управління
3.1.  Економічна теорія
3.2.  Сучасні методи управління підприємством
3.3.  Економіка підприємств харчової промисловості
3.4.  Управління персоналом та економіка праці
3.5.  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
3.6.  Маркетинг
3.7.  Міжнародна економіка
3.8.  Логістика
3.9. Облік, аудит і аналіз на підприємствах
3.10. Фінанси
4.  Готельно-ресторанний та туристичний бізнес
4.1.  Організація готельного та туристичного обслуговування
4.2. Готельно-ресторанна справа
5. Гуманітарні науки
5.1.  Українознавство
5.2.  Філософія і соціально-політичні науки
5.3.  Іноземні мови

 

Науковий комітет

Голова:
Олександр Шевченко, д.т.н., проф., Україна

Алєксєй Єрмаков, к.т.н., доц., Бiлoрусь
Ана Леаху, д-р, проф, Румунія
Анатолій Ладанюк, д.т.н., проф., Україна
Анатолій Заїнчковський, д.е.н., проф., Україна
Валерій Мирончук, д.т.н., проф., Україна
Владімір Поздняков, к.т.н., доц., Бiлoрусь
Володимир Зав’ялов, д.т.н., проф., Україна
Володимир Ковбаса, д.т.н., проф., Україна
Галина Поліщук, д.т.н, доцент, Україна
Галина Сімахіна, д.т.н., проф., Україна
Георгіана Кодіна, д-р, проф, Румунія
Думітру Мнеріе, д-р, проф., Румунія
Євген Штефан, д.т.н., проф., Україна
Ганна Торган, к.т.н., доц., Бiлoрусь
Ігор Ельперін, к.т.н., проф., Україна
Ігор Кірік, к.т.н., доц., Бiлoрусь
Крістіна Попович, к.т.н., доц., Молдова
Лада Шірінян, д.е.н., проф., Україна
Мірча Ороян, д-р, проф, Румунія
Нусрат Курбанов, к.т.н., доц., Азербайджан
Оксана Медведєва, Україна
Олександр Серьогін, д.т.н., проф., Україна
Олександр Гавва, д.т.н., проф., Україна
Руслан Аділ Акай Тегін, д-р, Киргизстан
Світлана Бондаренко, д.хім.н., доц., Україна
Сергій Балюта, д.т.н., проф., Україна
Сергій Токарчук, к.т.н., доцент., Україна
Соня Амарей, д-р, проф, Румунія
Станка Дамянова, д-р, доц., Болгарія
Стефанов Стефан, д-р, проф., Болгарія
Тамар Турмандізе, др., Грузія
Тетяна Пирог, д.б.н., проф., Україна
Томаш Бернат, д-р, проф, Польща
Хууб Лелівелд, д-р, Нідерланди
Ясміна Лукінак, д-р, доц., Хорватія

Організаційний комітет

Олександр Шевченко, д.т.н., професор
Наталія Акутіна, провідний інженер
Олексій Губеня, к.т.н., доцент
Михайло Арич,  к.е.н., доцент
Олег Галенко, к.т.н, доцент
Роман Бортнічук, к.т.н, старший викладач
Роман Грищенко, асистент
Олександр Люлька, к.т.н, доцент

 

 

 

Тези доповідей разом із заявкою розміщуються в одному файлі та надсилаються на адресу:
аkutina@nuft.edu.ua

Представники НУХТ передають тези доповідей відповідальним на секціях (!). Секретарі секцій надсилають зверстані секційні тези доповідей на адресу conference.nuft@gmail.com

Останній термін подачі матеріалів   - 
20 березня 2021 року.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приклад тез download

1. Конференція є науковою. Тези доповідей повинні мати наукову цінність, та описувати результати дослідницької роботи.

2. Тези виконуються лише в текстовому редакторі Microsoft Word.

3. Формат сторінки – (!) 17х24 см. Всі поля сторінки – 2 см.

4. Для всіх (!) елементів тез (текст, таблиці, формули, рисунки): шрифт – Times New Roman, кегль – 10,  інтервал – 1, абзац – 0.6 см.

5. Обсяг тез доповідей – не більше 1 сторінки (формат сторінки – 17х24)

6. Структура тез доповідей:

Назва (шрифт жирний)
Автори (ім’я та прізвище повністю).
Установа, в якій виконана робота (шрифт - курсив).
Основний текст тез доповідей

7. Основний текст ділиться на розділи: Вступ, Матеріали і методи, Результати, Висновки, Література (за необхідності)

8. Рекомендований зміст розділів тез доповідей:

Вступ (не більше 3 рядків), доцільно вказати актуальність теми, або сформулювати задачу, або вказати мету досліджень. Наголошуємо - це не вступ до статті, це вступ до тез доповідей, в ньому не потрібно писати про загальновідомі факти.
Матеріали та методи (не більше 6 рядків). Доцільно вказати, які матеріали досліджуються, і які методики використані для кожного етапу досліджень. Не варто детально описувати планування багатофакторного експерименту та методику його обробки, так як це загальновідомі речі. Будь ласка, не описуйте в цьому розділі те, що не стосується матеріалів і методів досліджень.
Результати та обговорення. Наводити потрібно не лише констатацію типу "Встановлено...", "Досліджено". Потрібно навести конкретні результати, з цифрами, оптимальними та раціональними значеннями, умовами, режимами, їх поясненням, але дуже лаконічно. За необхідності можна додати графік, діаграму, рисунок.
Висновки (не більше 3 рядків). Доцільно вказати наукову новизну або рекомендації щодо застосування результатів досліджень.
Література. Рекомендується навести 2-3 посилання на статті з сучасних англомовних наукових видань. Не можна посилатись на ненаукову літературу  (підручник, навчальний посібник, стандарт, закон…).

9. Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах. Скановані та кольорові зображення використовувати не можна.
Шрифт на ілюстраціях повинен бути таким же, як в тексті статті (кегль 10).

10. Ілюстрації та підписи до них розміщуються в тексті без (!) об’єднання в окремий об’єкт та без обтікання текстом.

11. Підписи до рисунків друкуються під рисунками прямим жирним шрифтом.
Скорочення позначень фізичних величин виконуються латинськими символами згідно системи СI (наприклад, не кН, а kN, не Жд, а J)

12. І'мя файлу з тезами доповідей - лише прізвище першого (або, за необхідності, декількох атворів) англійською мовою. Будь ласка, не використовуйте у назвы файлів будь які інші слова.

Тези доповідей разом із заявкою розміщуються в одному файлі та надсилаються на адресу:

conference.nuft@gmail.com

 

Тези доповідей представників НУХТ приймають лише відповідальні на секціях (!).

 

 

Організаційний внесок – 200 грн з врахуванням ПДВ

Реквізити для оплати
Призначення платежу: за участь у конференції
Номер рахунку:   UA958201720313201002201013768
Найменування банка: ДКСУ, м. Київ

Для учасників, за яких організаційний внесок сплачують наукові установи, підприємства чи організації, обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір і акт виконаних робіт, оформлені згідно з вимогами.

 

План роботи конференції

5–16 квітня (четвер – п’ятниця) 2021 року
Постерна сесія

15-16 квітня (четвер, п’ятниця) 2021 року

Робота секцій

Розклад роботи секцій

 

Збірники тез доповідей:

2021, Part 1
2021, Part 2
2021, Part 3

 

 

 

Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68
Київ

Teл. +38-044-287-97-77

E-mail:
conference.nuft@gmail.com

 

 

 

 


Flag Counter